Consulting

Au fost lansate în consultare publică primele două ghiduri privind eficiența energetică în clădirile rezidențiale și modernizarea infrastructurii educaționale-PR București Ilfov

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI), a lansat ieri, în data de 25 mai 2023,  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (PR BI) 2021-2027, următoarele ghiduri:

  • Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, din cadrul Priorității 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, Obiectivul Specific 2.1 – Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027, Acțiunea 3.1 – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale.

Persoane eligibile:

-Unități administrativ-teritoriale din Județul ILFOV din mediu urban, autorități ale administrației publice locale așa cum sunt definite de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările aferente;

-Subdiviziuni administrativ-teritoriale – sectoarele municipiului București sau Municipiul București așa cum sunt acestea definite de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările aferente.

Pentru acest apel de proiecte alocarea financiară este de 91.500.000 (FEDR+BS).

Prin apelul de proiecte se finanțează investiții pentru acele clădiri care au performanțe energetice scăzute în raport cu cerințele actuale de eficiență energetică ale fondului rezidențial prin următoarele  intervenții:

-Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale existente permițând  reducerea consumului de energie primară cu minimum 40% sau reducerea gazelor cu efect de seră (GES) cu minimum 30% precum și reducerea consumului anual de energie pentru încălzire sub 70 kWh/mp/an sau atingerea clasei de performanță energetică a clădirii A, inclusiv încadrarea în parametrii de performanță energetică prevăzuți de Mc 001-2022.

-Renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale existente permițând  reducerea consumului de energie primară cu minimum 60% și reducerea gazelor cu efect de seră (GES) cu minimum 60% (inclusiv încadrarea în parametrii de performanță energetică prevăzuți de Mc 001- 20222 și reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire sub 70 kWh/mp/an3;

  • Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul preuniversitar, din cadrul Priorității 6 – O regiune cu infrastructură educațională modernă, Obiectivul Specific 4.2 – Îmbunătățirea accesului egal la servicii calitative și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Persoane eligibile:

Pot fi toate tipurile de instituții care au dreptul, conform legii, să înființeze și/sau să administreze infrastructuri sau bunuri proprietate publică în care se desfășoară activități de educație, definite în legea Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Așadar, sunt eligibile și cele de mai jos cu următoarele titluri:

-Forme asociative- Parteneriate între:

  1. unităţile/subunitățile administrativ-teritoriale menţionate la punctul 1 şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul 2 și/sau
  2. unitățile/subunitățile administrativ teritoriale menționate la punctul 1 și unitățile de învățământ cu personalitate juridică și/sau alte entități (de exemplu o unitate de cult), acolo unde asocierea/parteneriatul este determinată de o prevedere legală sau de un interes specific pentru realizarea proiectului (de exemplu acolo unde UAT are capacitatea de implementare mai mare însă infrastructura este în administrarea unei instituții subordonate, poate fi înființat un parteneriat în care UAT asigură personalul/cunoștințele pentru echipa de proiect, realizeaza achiziția publică etc. SAU atunci când la nivelul unității de învățământ , urmare autoevaluarii rezultă necesitatea implementării unui plan de măsuri de desegregare.

-Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate la punctul 1, de ex: Direcţie/Serviciu desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, care derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională;

-Unităţi sau subunități administrativ-teritoriale din mediul urban sau rural autorităţi ale administraţiei publice locale aşa cum sunt acestea definite de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-Unitățile de învățământ dacă, prin lege sau printr-un act administrativ, au dreptul de administrare asupra bunurilor care fac/vor face obiect al proiectului;

Pentru acest apel de proiecte alocarea financiară este de 58.839.847,2 euro (FEDR+BS).

Acțiunile sprijinite în cadrul apelului de proiecte cuprind elaborarea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul preuniversitar.

Activitățile orientative, potrivit ghidului, sunt următoarele:

-construcția de noi unități de infrastructuri educaționale pentru învățământul preuniversitar;

-construcția de spații noi și extinderea unităților existente aferente infrastructurilor educaționale pentru învățământul preuniversitar;

-modernizarea unităților existente (inclusiv accesibilizarea) de infrastructuri educaționale pentru învățământul preuniversitar;

-dotarea unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv hardware și software, precum și dotări specifice pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale – CES);

-activități de tip FSE+ care adresează desegregarea și incluziunea în limita a 15% din totalul bugetului unui proiect de tip investiție în infrastructură.

 

Sursa: ADR BI

 

Tags: afaceri business consiliere consulting finantare nerambursabila finantari

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.