Consulting

Calendarul revizuit al apelurilor din cadrul PRSM 2021-2027

În data de 01.03.2023, a fost publicat Calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru PRSM 2021-2027, revizuit.

Pentru apelurile care s-au aflat în consultare publică până în data de 03.03.2023, apelul de proiecte va fi lansat în mod oficial în aprilie 2023, atât pentru apelurile adresate sectorului privat, cât și sectorului public.

Pe parcursul anului 2023, vor fi lansate următoarele ghiduri, pentru sectorul public:

 • Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud- Muntenia – Perioada de consultare publică: Martie 2023
 • Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online – Perioada de consultare publică: Aprilie 2023
 • Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană – Perioada de consultare publică: Mai 2023
 • Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile resedință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană – Perioada de consultare publică: Mai 2023
 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice, ale căror documentații tehnice au fost elaborate în cadrul Contractului de finanțare a serviciilor de dezvoltare a proiectelor cu nr. ELENA – 2019 – 154, finanțat din Horizon 2020 Energy Efficency Focus – Perioada de consultare publică: Iunie 2023
 • Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul turismului sustenabil în regiunea Sud-Muntenia – Perioada de consultare publică: Iulie 2023
 • Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul cultural și a patrimoniului natural în regiunea Sud- Muntenia – Perioada de consultare publică: Iulie 2023
 • Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul turismului sustenabil în regiunea Sud-Muntenia – Perioada de consultare publică: Iulie 2023
 • Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin investiții în dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor IT relevante și necesare – Perioada de consultare publică: Iulie 2023
 • Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă – Perioada de consultare publică: Iulie 2023
 • Sprijin acordat municipiilor reședință de județ, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de mobilitate urbană multimodală sustenabilă – Perioada de consultare publică: Iulie 2023
 • Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online – Perioada de consultare publică: Iulie 2023
 • Dezvoltarea capacităților de cercetare – dezvoltare – inovare a organizațiilor publice de cercetare, a mediului de afaceri și a autorităților și instituțiilor publice locale/centrale în vederea ridicării nivelului de maturitate tehnologică a proiectelor sau a validării viabilității comerciale a rezultatelor cercetării – Perioada de consultare publică: August 2023
 • Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare prin investiții în infrastructura verde-albastră – Perioada de consultare publică: August 2023;

Sursa: ADR SM.

Tags: ADR SM consultanta consulting finantare nerambursabila finantari fonduri fonduri europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene