Consulting

CONSULTARE PUBLICĂ – PNRR | Ordinul pentru aprobarea ghidului adresat refacerii potențialului forestier,

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat la sfârșitul săptămânii trecute, spre consultare publică, proiectul de O.M. privind aprobarea Ghidului Specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C2/S/1.B, pentru subinvestiția I.1.B  „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”.

Tipuri de solicitanți

Beneficiar al schemei poate fi orice deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național ce a fost afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători publici de teren de împădurit

 • Regia Națională a Pădurilor – Romsilva,
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”,
 • Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”,
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public deținut de către acestea),
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători privați de teren de împădurit

 • persoanele fizice;
 • persoanele fizice autorizate;
 • întreprinderile individuale;
 • întreprinderile familiale;
 • societățile comerciale;
 • asociațiile și fundațiile;
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat deținut de către acestea);
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Alocarea financiară acordată prin PNRR, respectiv în cadrul prezentului Ghid specific pentru Subinvestiția C2/S/1.B – Refacerea potențialului forestier este de 100.000.000 Euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100% din valoarea prevăzută în devizul de execuție din cadrul fișei tehnice.

Sesiunea va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul „primul venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, respectiv 29 august 2022, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală PNRR, adresa de email: dgpnrr@mmediu.ro.

Sursa: MMAP

Tags: CONSULTARE PNRR

D R

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene