Consulting

Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19, pe o perioadă de 20 de zile lucrătoare de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în OUG. nr 149/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din data de 02.09.2020 și poate fi descărcat de pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând următorul link: /ajutor-de-stat-covid-19

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, iar în situaţia în care deţin mai multe exploataţii, la centrul judeţean APIA pe raza căruia au sediul social sau își au domiciliul, după caz.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se pot transmite și prin fax, poștă sau în format electronic prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură pe fiecare pagină a documentului transmis.

Beneficiarii sunt crescători care deţin animale din specia bovine respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, persoane fizice, după caz, precum  şi persoane juridice.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  1. a) să deţină minimum 91 capete femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE în exploataţii cu cod ANSVSA la data de 1 iulie 2020;
  2. b) femela din specia bovină să aibă  vârsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 2020;
  3. c)să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
  4. d) să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31.12.2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31.12.2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, este însoţită de următoarele documente:

  • copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  • registrul exploataţiei emis de operatorul Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor din care rezultă efectivul de  bovine deţinut la data 1 iulie 2020,  pentru exploataţia/exploataţiile cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA,  înscrisă/e în cerere;
  • coordonate bancare/trezorerie.

Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/cap femelă bovină adultă (echivalentul în lei).

Valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii  crescătorilor din sectorul  bovin poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

Sursă: APIA

Tags: apia

D R

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene