Consulting

A fost transmisă prima cerere de plată pentru PNRR

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis în data de 31 mai 2022, Comisiei Europene, prima cerere de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Din această sumă, 2,03 miliarde euro reprezintă sprijin financiar nerambursabil, iar 0,90 miliarde euro sprijin sub formă de împrumut.

Conform MIPE Țintele și jaloanele aferente primei cereri de plată și ministerele responsabile de îndeplinirea acestora sunt după cum urmează:

 1. Jalon 1– Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006. Responsabil: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
 2. Jalon 69 – Adoptarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 și aplicarea planului de acțiune. Responsabil: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI);
 3. Jalon 78 – Intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. (C.N.A.I.R.) și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A. (C.N.I.R.). Responsabil: MTI;
 4. Ținta 113 – Scoaterea din operare a capacității de producție a energiei electrice pe bază de cărbune. Responsabil: Ministerul Energiei;
 5. MCID – Jalon 142 – S-a instituit și este operațional grupul operativ pentru implementarea și monitorizarea reformelor și investițiilor privind transformarea digitală. Responsabil: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID)
 6. Jalon 146 – Intrarea în vigoare a legii privind securitatea rețelelor 5G. Responsabil: MCID
 7. Jalon 150 – Adoptarea Strategiei naționale privind securitatea cibernetică 2021-2026. Responsabil: MCID
 8. Jalon 211 – Asistență tehnică contractuală furnizată de o entitate care va fi selectată în conformitate cu legislația națională privind achizițiile publice. Responsabil: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS)
 9. Jalon 212 – Intrarea în vigoare a unui ordin al ministrului prin care se instituie un comitet de monitorizare însărcinat cu revizuirea, cu sprijinul furnizorului de asistență tehnică, a sistemului de pensii și a intervențiilor la nivel de politici în sistemul de pensii. Responsabil: MMSS
 10. Ținta 220 – Numărul de case de marcat conectate la sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Responsabil: Ministerul Finanțelor (MF)
 11. Jalon 247 – Semnarea acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul României pentru C9. Sprijin pentru mediul de afaceri și cercetare, dezvoltare și inovare – I2. Măsura 1. Garanția de portofoliu pentru Reziliență. Responsabil: MIPE
 12. MIPE – Jalon 250 – Semnarea acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul României pentru C9. Sprijin pentru mediul de afaceri și cercetare, dezvoltare și inovare – I2. Măsura 2. Garanția de portofoliu pentru Acțiune climatică. Responsabil: MIPE
 13. MIPE – Jalon 253 – Semnarea acordului de finanțare între Fondul European de Investiții și Guvernul României pentru crearea Fondului de fonduri de capital de risc pentru redresare (denumit în continuare „fondul”) și adoptarea politicii de investiții a fondului. Responsabil: MIPE
 14. Jalon 259 – Semnarea acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul României pentru C9. Sprijin pentru mediul de afaceri și cercetare, dezvoltare și inovare – I2. Măsura 5. Instrumentul financiar pentru investiții în eficiență energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor. Responsabil: MIPE
 15. Jalon 270 – Unitatea de implementare a reformelor din cadrul mecanismului de sprijin al politicilor (PSF) instituită și operațională. Responsabil: MCID
 16. Jalon 366 – Adoptarea criteriilor de prioritizare a investițiilor în centrele comunitare integrate. Responsabil: Ministerul Sănătății
 17. Jalon 426 – Intrarea în vigoare a actului legislativ de aprobare a noii Strategii naționale anticorupție. Responsabil: Ministerul Justiției
 18. Jalon 450 – Audit și controale: informații pentru monitorizarea implementării planului de redresare și reziliență. Responsabil: MIPE
 19. Jalon 451 – Intrarea în vigoare a unei ordonanțe a guvernului privind stabilirea mandatului legal al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), al Ministerului Finanțelor și al Autorității de Audit. Responsabil: MIPE
 20. Jalon 462– Intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern privind realizarea programului național pentru reducerea abandonului școlar. Responsabil: Ministerul Educației
 21. Jalon 464 – Procedură de ofertare pentru sprijinirea elevilor în vederea asigurării tranziției de la învățământul secundar inferior la cel superior, pe baza a 5 indicatori definiți în Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație. Responsabil: Ministerul Educației

 

 

Sursa: MIPE

Tags: bani europeni investitii sprijin financiar

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene