Consulting

S-a lansat apelul Proof of Concept!

Conform unui comunicat oficial al Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia apelul de proiecte POR aferent Obiectivului Specific 1.2 „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept), a fost lansat în data de 24.05.2022.

Cu ajutorul acestui apel vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activităţi specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcţionalităţii şi verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menţionate în Ghid, care poate fi realizat şi introdus pe piaţă, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.

Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, primul venit primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

În categoria beneficiarilor eligibili se încadrează societățile sau societățile cooperative care fac parte din  categoria întreprinderilor mici și mijlocii (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Conform ADR Sud-Vest Oltenia valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum de 200.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Valoarea finanţării nerambursabile acordate de minimis se stabileşte în funcţie de ajutoarele de minimis primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mică de 25.000 de euro și mai mare de 200.000 de euro.

Sunt prevăzute următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

  • Cheltuieli cu dotări;
  • Cheltuieli cu active necorporale;
  • Cheltuieli generate de administrație,
  • Cheltuieli pentru consultanță;
  • Cheltuieli salariale;
  • Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate;
  • Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;
  • Cheltuieli cu servicii.

Ghidul se poate descărca aici: Ghid-specific_Proof Of Concept

Proiectele se vor depune în aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între 27.06.2022, ora 12:00:00 și 27.07.2022, ora 12:00:00.

 

 

Sursa: ADR Sud-Vest Oltenia

Tags: consultanta finantare nerambursabila fonduri europene proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene