Consulting

ADR Nord-Vest: relansarea apelului de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente în regiunea Nord-Vest

În data de 2 mai 2022 ADR Nord-Vest a anunțat relansarea apelului, respectiv Ghidului simplificat Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest, „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, în vederea identificării de proiecte pentru acoperirea alocării bugetare pentru regiunea Nord-Vest.

Apelul se relansează în baza hotărârii nr. 565/21.04.2022 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al regiunii de dezvoltare Nord-Vest, care prevede anularea apelurilor POAT 1 și 2.

Finanțarea totală de 10.319.095 lei va ajuta la elaborarea următoarelor tipuri de documentații tehnico-economice pentru proiectele din domenii aferente Specializării Inteligente:

 • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
 • proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
 • proiectul tehnic de execuție.

Este posibilă solicitarea sprijinului în elaborea  documentațiilor: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic, studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domenii aferente Specializării Inteligente.

Conform OUG 88/2020, categoriile de beneficiari eligibili, sunt:

 • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;
 • parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
 • universități;
 • institute de cercetare;
 • ONG-uri;
 • alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • microîntreprinderile;
 • întreprinderile mici, mijlocii și mari.

Descarcă ghidul aici: Ghid-Simplificat-Schema-ajutor-deminimis-Specializare-Inteligenta-Nord-Vest-Apel-2022

 

Perioada pentru depunerea fișelor de proiect din domenii aferente specializării inteligente este 9.05.2022 ora 13:00- 10.07.2022, ora 13:00. Depunerea se va face în format electronic, pe adresa de e-mail: specializare.inteligentă@nord-vest.ro.

 

Sursa: ADR Nord-Vest

Tags: consultanta finantare nerambursabila fonduri europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene