Consulting

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat procedura de implementare a Start-Up Nation!

A fost publicată procedura de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-Up Nation-România”, de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. De asemenea, pot fi consultate criteriile privind evaluarea online a cererii de finanțare, în conformitate cu propunerile și modificările avizate în cadrul Consiliului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM (CCDIMM).

Conform ministrului antreprenoriatului, Constantin-Daniel Cadariu, „cea de-a treia ediție a Start-Up Nation va fi lansată cel mai devreme la sfârșitul acestei luni și cel târziu în prima jumătate a lunii mai”.

Schema de ajutor de minimis este valabilă până la 31 decembrie 2027 și are un buget, pentru anul bugetar 2022, de 520.031.000 lei, din care:

 • Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei
 • Pilonul II Start-up Nation Diaspora – 031.000 lei

Printre criteriile pe care microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii eligibile trebuie să îndeplinească se numără:

 • au capital social integral privat;
 • persoanele care au calitatea de asociați/acționari sau administratori în mai multe societăți pot aplica în cadrul programului doar cu o singură societate;
 • codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa programul;
 • nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare;
 • creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);
 • asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării Alocației Financiare Nerambursabile.

Finanțarea cererilor se va realiza astfel:

 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:
 • maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului
 • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:
 • maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului

Prin program se vor putea achiziționa echipamente tehnologice, spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, salarii, utilități, servicii, pachete digitale, TVA, consultanță.

Înscrierea în program se va face prin platforma granturi.imm.gov.ro.

Procedura poate fi consultată aici: Procedură și criterii – Start-Up Nation

 

 

Sursa: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

Tags: afaceri bani europeni business consultanta fonduri nerambursabile start-up start-up nation

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene