Consulting

Sa deschis sesiunea de primire a proiectelor în cadrul Submăsurii 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole – PNDR

Începând de ieri, 2 noiembrie 2021, ora 9:00 s-a deschis sesiunea de înscrieri la Submăsura 6.4 a Programului Națonal de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin care se pot obține fonduri europene de până la 200.000 de euro/proiect, pentru afaceri non-agricole în mediul rural.

BUGET:

 • Maximum 200.000 Euro/beneficiar;
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie și 70% pentru Fermieri/membrii unei gospodării agricole;
 • Valoarea totală alocată pentru submăsura 6.4 este de 100.000.000 Euro.

Pragurile de calitate lunare sunt:

 • 60 de puncte pentru perioada 02.11.2021– 01.12.2021;
 • 50 de puncte în intervalul 02.12.2021– 01.01.2022
 • 25 între 02.01.2022 – 01.02.2022.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii se oprește înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse de la începutul sesiunii având un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la 150% din nivelul alocării sesiunii, cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere, când depunerea proiectelor se realizează indiferent de nivelul plafonului.

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton;
 • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • Activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • Fabricare produse electrice, electronice,
 • Investiții pentru prestarea de servicii, de exemplu: servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Proiecte de activități de agrement;
 • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
 • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
 • Investiții care susțin protecția mediului;
 • Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing;
 • Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului;
 • Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului.

 

 

Sursa: AFIR


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene