Consulting

Domenii de activitate eligibile la Măsura 1 – “Microgranturi”, pentru PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști

În data de 20 octombrie 2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și turismului a publicat lista cu domeniile eligibile la MASURA 1 – MICROGRANTURI, conform ORDONANŢEI DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020, pentru PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și Organizații Non-Guvernamentale (ONG) cu activitate economică în unul din domeniile de mai jos:

 

 1. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ŞI PLUTĂ, CU EXCEPŢIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
 • 1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi alte materiale vegetale împletite
 1. TIPĂRIREA ŞI REPRODUCEREA PE SUPORŢI A ÎNREGISTRĂRILOR
 • 1811 – Tipărirea ziarelor
 • 1812 – Alte activităţi de tipărire n.c.a.
 • 1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire
 • 1814 – Legătorie şi servicii conexe
 • 1820 – Reproducerea înregistrărilor
 1. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
 • 2341 – Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
 • 2349 – Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
 1. FABRICAREA CALCULATOARELOR ŞI A PRODUSELOR ELECTRONICE ŞI OPTICE
 • 2680 – Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
 1. ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE n.c.a.
 • 3212 – Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
 • 3213 – Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
 • 3220 – Fabricarea instrumentelor muzicale
 • 3230 – Fabricarea articolelor pentru sport
 • 3240 – Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
 • 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
 • 3299 – Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
 1. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
 • 4761 – Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
 • 4762 – Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
 • 4763 – Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate
 • 4778 – Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
 1. ACTIVITĂŢI DE EDITARE
 • 5811 – Activităţi de editare a cărţilor
 • 5812 – Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
 • 5813 – Activităţi de editare a ziarelor
 • 5814 – Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
 • 5819 – Alte activităţi de editare
 • 5821 – Activităţi de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 – Activităţi de editare a altor produse software
 1. ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ŞI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI ACTIVITĂŢI DE EDITARE MUZICALĂ
 • 5911 – Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
 • 5912 – Activităţi postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
 • 5913 – Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
 • 5914 – Proiecţia de filme cinematografice
 • 5920 – Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
 1. ACTIVITĂŢI DE DIFUZARE ŞI TRANSMITERE DE PROGRAME
 • 6010 – Activităţi de difuzare a programelor de radio
 • 6020 – Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
 1. TELECOMUNICAŢII
 • 6110 – Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
 • 6120 – Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 1. ACTIVITĂŢI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
 • 6201 – Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 6203 – Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
 1. ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • 6312 – Activităţi ale portalurilor web
 • 6391 – Activităţi ale agenţiilor de ştiri
 • 6399 – Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
 1. ACTIVITĂŢI JURIDICE ŞI DE CONTABILITATE
 • 6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
 1. CERCETARE-DEZVOLTARE
 • 7220 – Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
 1. PUBLICITATE ŞI ACTIVITĂŢI DE STUDIERE A PIEŢEI
 • 7311 – Activităţi ale agenţiilor de publicitate
 • 7312 – Servicii de reprezentare media
 • 7320 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
 1. ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
 • 7410 – Activităţi de design specializat
 • 7420 – Activităţi fotografice
 • 7430 – Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
 • 7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
 1. ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI LEASING
 • 7722 – Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
 1. ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
 • 8230 – Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
 1. ÎNVĂŢĂMÂNT
 • 8510 – Învăţământ preşcolar
 • 8520 – Învăţământ primar
 • 8551 – Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
 • 8552 – Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
 • 8553 – Şcoli de conducere (pilotaj)
 • 8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.
 1. ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE ARTISTICĂ
 • 9001 – Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
 • 9002 – Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
 • 9003 – Activităţi de creaţie artistică
 • 9004 – Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
 1. ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ŞI ALTE ACTIVITĂŢI CULTURALE
 • 9101 – Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
 • 9102 – Activităţi ale muzeelor
 • 9103 – Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
 • 9104 – Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
 1. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI DISTRACTIVE
 • 9311 – Activităţi ale bazelor sportive
 • 9312 – Activităţi ale cluburilor sportive
 • 9313 – Activităţi ale centrelor de fitness
 • 9319 – Alte activităţi sportive
 • 9321 – Bâlciuri şi parcuri de distracţii
 • 9329 – Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

Lista actualizată conform LEGII nr. 220 din 29 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 30 octombrie 2020.

 

 

 

Sursa: MEAT

Tags: finantare nerambursabila finantari fonduri europene fonduri nerambursabile Masura 1 - Microgranturi microgranturi sprijin financiar

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene