Consulting

Submăsura 19.3, Componenta B – Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală

 

În data de 26 ianuarie 2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis faptul că în perioada 01 februarie  – 30 aprilie 2021 se va desfășura a doua sesiune de depunere a proiectelor din cadrul Componentei B – Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate din cadrul submăsurii 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 

OBIECTIV:

  • Scopul acestei submăsuri este finanțarea proiectelor de cooperare transnațională (dintre România și alte state europene) și de cooperare interteritorială (în cadrul teritoriului României) între GAL-uri din România și parteneriatele de tip DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) sau alte parteneriate, ca de exemplu un grup de parteneri publici și privați locali pe un teritoriu rural/urban, care implementează o strategie de dezvoltare locală.
  • Sprijinul public nerambursabil în cadrul submăsurii 19.3 – componenta B, se acordă pentru implementarea proiectelor de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a căror Strategie de Dezvoltare Locală selectată include obiective care vizează cooperarea și care contribuie la atingerea obiectivelor SDL.

 

BENEFICIARI:

  • În contextul fișei tehnice a submăsurii 19.3, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt Grupurile de Acțiune Locală autorizate de DGDR – AM PNDR pentru perioada de programare 2014-2020.

 

BUGET:

  • Valoarea alocată pentru această sesiune, aferentă Componentei B – Implementarea activităților de cooperare din cadrul submăsurii 19.3, este de 310.013 euro, iar tipul de sprijin este de tip grant, sub forma rambursării cheltuielilor eligibile suportate și plătite efectiv.

Prin sub-măsura 19.3 se vor finanța proiecte de cooperare:

  • transnațională (dintre GAL-uri din România și GAL-uri/alte structuri similare din statele europene) și
  • interteritorială (pe teritoriului României) între GAL-uri și alte structuri similare din România.

 

 

Sursa: MADR


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene