Consulting

Ajutor în valoare de 100.000 euro/beneficiar pentru producătorii din sectorul vitivinicol!

În data de 3 decembrie 2020, Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), a anunțat că a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, Ordonanța de Urgență nr. 205/20220 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

 

Beneficiari:

 • Solcitanții eligibili sunt producătorii vitivinicoli care desfășoară activități pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, constituite în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, și persoanelor juridice, denumiți în continuare beneficiari.

 

Perioada Depunere:

 • Producătorii vor depune o singură cerere de solicitare a ajutorului de stat în perioada 04-14 decembrie 2020 inclusiv, la Centrul Județean APIA, respectiv al municipiului București, pe raza căruia își au domiciliul respectiv sediul social.

 

Buget:

 • Bugetul alocat acestei scheme este de 59.500 mii lei și se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
 • Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020.
 • Cuantumul ajutorului de stat acordat beneficiarilor eligibili este egal cu echivalentul în lei a 500 euro/ha.
 • Valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.
 • Ajutorul de stat pentru susținerea producătorilor din sectorul vitivinicol poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene – Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

 

Criteriile de eligibilitate pentru producători:

 • să fie înregistrați în evidențele APIA în anul 2020, cu Cerere unică de plată;
 • să exploateze plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole și să aibă pentru acestea depuse și înregistrate declarații de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • să nu depășească valoarea totală de 100.000 euro/beneficiar în baza pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările și completările ulterioare;
 • să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019 sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

 

Documente Necesare:

 • Copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului sau certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului;
 • Împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, după caz;
 • Coordonate bancare/trezorerie;
 • Cererea însoțită de documentele justificative se poate transmite și prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului a fiecărei pagini a documentului transmis.

 

 

Sursa: APIA

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consultanta consulting finantare nerambursabila fonduri europene funds granturi investitii proiecte europene vitivinicol

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene