Consulting

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează în consultare publică Ghidul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”

 

Obiectiv

Prin prezentul apel de proiecte se va avea în vedere înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei.

 

Buget

Valoarea totală alocată apelului este de 30.000.000 de euro, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate: Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest şi Centru.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000,00 euro, iar valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate nu poate fi mai mică sau egală cu 100.000,00 euro.

Prezentul apel vizează, de asemenea, teritoriul ITI Delta Dunării. Astfel, din alocarea totală, o alocare de 3.000.000 euro este dedicată teritoriului ITI Delta Dunării. 

Pentru înființarea de întreprinderi sociale valoarea sprijinului financiar acordat în cadrul acestei scheme va fi de maximum 200.000 Euro/întreprindere.

 

Beneficiari eligibili

  • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
    furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
    • autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile mentionate la lit a) si b) de mai sus.

 

Activităţile eligibile  

În cadrul proiectelor care pot fi finanţate prin Programul Naţional Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural sunt: 

a) informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite; 

b) selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin; 

c) derularea unui program de formare antreprenorială și de formare profesională, respectiv cursuri de perfecționare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social; 

d) selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului; 

e) furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri; 

f) asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului; 

g) decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului; 

h) monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;

i) asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri, inclusiv prin crearea şi consolidarea de parteneriate cu actori relevanţi.

 

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consulntanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene