Transformarea digitală a IMM-urilor – PR. NORD EST

Prezentul apel de proiecte este organizat în cadrul Priorității P2 din Programul Regional Nord-Est 2021-2027 – „Nord-Est – O regiune mai digitalizată ” care răspunde cerințelor Obiectivului specific RSO 1.2. „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”, din FEDR.

  Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

  • Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

  Perioadă Depunere Proiecte:

  • 06 noiembrie, ora 10:00 – 06 ianuarie 2024 ora 10.00.

Buget:

  • Alocarea nerambursabilă aferentă prezentului apel de proiecte este de 31.000.000 Euro (26.350.000 Euro FEDR + 4.650.000 mil. Euro BS). Aceasta poate fi suplimentată/diminuată în condițiile prevăzute la secțiunea 3.1. „Tipul de apel”.

Rata de sprijjn și cofinanțare:

  • Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis. Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului la care se adaugă valoarea neeligibilă, dacă este cazul.

Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:

  • Minimum 15.000 Euro;
  • Maximum 100.000 Euro.

Solicitanți eligibili:

  • Microîntreprinderi care propun investiții în Regiunea Nord-Est, în mediul urban;
  • Întreprinderi mici și mijlocii care propun investiții în Regiunea Nord -Est, în mediul urban sau rural;
  • Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale (non- agricole) care se încadrează în categoria IMM-urilor, înființate înainte de 03 ianuarie 2022 (inclusiv această dată) și care desfășoară activitate în alte sectoare decât TIC, cu sediul social în Regiunea Nord-Est la momentul primei plăți din ajutorul acordat, în vederea creșterii competitivității IMM-urilor și a nivelului de intensitate digitală.

Pentru informații suplimentare privind condițiile, activitățile și cheltuielile eligibile puteți accesa rubrica noastră de contact, click aici.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene