Programul Operațional Competitivitate – Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive

Programul Operațional Competitivitate 
Acțiunea  4.1.1 Investiții în activități productive

Obiectiv:

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea de Finanțare REACT-EU în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este implementată de MIPE prin Autoritatea de management a Programului Operațional Competitivitate (AM POC);

Întreprinderi eligibile:

• Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
• Clasa F – Construcții;
• Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
• Clasa H – Transport și depozitare;
• Clasa I – Hoteluri și restaurante;
• Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
• Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
• Clasa P– Învățământ;
• Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
• Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
• Clasa S – Alte activități de servicii.

Buget:

• Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro.

Intensitatea finanțării:

• 95% pentru micro întreprinderi;
• 90% pentru întreprinderi mici;
• 85% pentru întreprinderi mijlocii.

Activitati/cheltuieli eligibile:

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
• Amenajarea terenului
• Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
• Studii de teren
• Obţinere avize, acorduri,
• Comisioane, cote si taxe
• Proiectare şi inginerie
• Consultanţă
4. Cheltuieli pentru investiţia de bază
• Construcţii şi instalaţii
• Dotări
• Active necorporale
5. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

Pentru informatii suplimentare si lista activitatilor eligibile, luati legatura cu unul din consultantii nostri la numarul de telefon: 0757 931 688

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene