PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny“ este un program multianual, finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă pentru toți locuitorii României.

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

 • a) îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare, a calității mediului și diminuarea surselor de poluare la nivel local;
 • b) facilitarea accesului populației și operatorilor economici la infrastructura rutieră de interes județean și local;
 • c) reducerea gradului de izolare a localităților.

BUGET:

Pentru a evita creșterea disparităților și pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare unitate administrativ-teritorială va avea prealocată finanțare minimă pentru cel puțin un proiect eligibil, în limita următoarelor sume pentru fiecare categorie de unitate administrativ-teritorială, respectiv subdiviziune a unităților administrativ-teritoriale:

 • a) comune: 4 milioane lei, cu TVA;
 • b) orașe: 7 milioane lei, cu TVA;
 • c) municipii, altele decât reședințele de județ: 10 milioane lei, cu TVA;
 • d) municipii reședințe de județ: 43 milioane lei, cu TVA;
 • e) sectoarele municipiului București: 35 milioane lei, cu TVA;
 • f) județe (reprezentate de consilii județene): 140 milioane lei, cu TVA.

INVESTIȚII ELIGIBILE:

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții noi precum și intervenţii la construcţiile existente  care se referă la  lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții:

 • Alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
 • Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;
 • Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;
 • Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;
 • Sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, care au autorizație de construire valabilă.

Cum va putem ajuta
Vă putem ajuta cu elaborarea și depunerea la timp a actelor necesare obținerii finanțării. Fiind o finanțare care necesită documentație complexă, aveți nevoie de un partener cu experiență și rezultate excelente în domeniu.


Contactează-ne

Pentru informații suplimentare și condiții privind programul, ne puteți contacta la numarul de telefon: 0757 931 688.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.