Microgranturi

Beneficiari eligibili:

· IMM fara salariati la data de 31.12.2019, sa nu fie in dificultate

· PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in Anexa nr. 1 (coduri CAEN eligibile)

· PFA/CMI daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 care nu au beneficiat de stimulentul medicat acordat in baza OUG 43/2020

Conditii de eligibilitate cumulative:

· au desfasurat activitate operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020

· au obtinut o cifra de afaceri de cel putin 5.000 euro la 31.12.2019, cu exceptia beneficiarilor PFA/ONG/CMI

· isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant

Cheltuieli eligibile:

· cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari

· datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate

· cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat

· cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta

· cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2

· cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente

· cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii

· cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului

Valoare grant suma forfetara: 2.000 euro

Cofinantare: ZERO

Implementare: 3 luni

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene