Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderi – PR. NORD VEST

Prezentul apel de proiecte este organizat în cadrul Priorității 1 din Programul Regional Nord Vest – în cadrul Obiectivului de Politica 1 al UE, O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale. Astfel, prin Intervenția 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderi se oferă sprijin pentru investiții productive în IMM-uri, în sensul de investiții în active fixe corporale și necorporale pentru producerea de bunuri și servicii, contribuind, astfel, la creșterea brută de capital și la crearea și menținerea locurilor de muncă.

 Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

  • Regiunea de Dezvoltare Centru, respectiv județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș.

  Perioadă Depunere Proiecte:

  • 30 Octombrie 2023, ora 10:00 – 29 Aprilie 2024, ora 10:00

Buget:

  • Bugetul alocat apelului de proiecte este de 306.216,00 euro, din care 16.410.284,00 euro FEDR și 2.895.932,00 euro cofinanțare din bugetul de stat.

Rata de sprijjn și cofinanțare:

  • Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 90% din valoarea eligibilă a proiectului, care este compusă din cofinanțarea acordată din FEDR în procent de 85% și cofinanțarea acordată din BS în procent de 15%, în limita plafonului de minimis (A se vedea Anexa IX).
  • Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta se asigură din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.

Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:

  • Minimum 20.000 Euro;
  • Maximum 200.000 Euro.

Solicitanți eligibili:

  • Solicitantul este societate care se încadrează în categoria microîntreprinderilor înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți) și au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Calitatea de microîntreprindere trebuie să existe și la data acordării ajutorului.

Pentru informații suplimentare privind condițiile, activitățile și cheltuielile eligibile puteți accesa rubrica noastră de contact, click aici.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene