Întreprinderi digitale pentru o economie avansată​ – PR CENTRU

Prezentul apel de proiecte se încadrează în Obiectivul de politică 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, Prioritatea 2 – O Regiune digitală, Obiectiv Specific 1.2 Valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice / Obiectiv Specific 1.4 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, Acțiunea 2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă, din cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027.

Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

  • Regiunea de Dezvoltare Centru, respectiv județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Buget:

  •  În cadrul prezentului apel de proiecte se aplică schema de ajutor de minimis. Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 32.014.709,88 euro.

Rata de sprijjn și cofinanțare:

  • Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum  90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:
  • Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:

  •  Minimum 15.000 Euro;
  • Maximum 200.000 Euro.

Solicitanți eligibil

  •  Societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban sau întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban și rural.

Pentru informații suplimentare privind condițiile, activitățile și cheltuielile eligibile puteți accesa rubrica noastră de contact, click aici.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene