Intensificarea creșterii sustenabilă și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii – PR. SUD MUNTENIA

Prezentul apel de proiecte este organizat în cadrul Priorității 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectivul Specific RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), Operațiunea B – Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii în regiunea Sud Muntenia 2021-2027.

Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

  • Regiunea de Dezvoltare Centru, respectiv județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Buget:

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 144.000.000,26 euro, din care:

  • FEDR – 122.400.000 euro;
  • Buget de Stat – 21.600.000,26 euro.

Rata de sprijjn și cofinanțare:

Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:

  • Minimum 300.000 Euro;
  • Maximum 3.000.000 Euro;
  • Alocarea maximă nerambursabilă este 500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro; de 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro.

Solicitanți eligibili:

În cadrul prezentului apel de proiecte, tipurile de solicitanți eligibili sunt:

  • microîntreprinderi;
  • întreprinderi mici;
  • întreprinderilor mijlocii.

Pentru informații suplimentare privind condițiile, activitățile și cheltuielile eligibile puteți accesa rubrica noastră de contact, click aici.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene