Digitalizare în folosul IMM-urilor – PR. SUD VEST OLTENIA

Prezentul apel de proiecte se lansează în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, program sprijinit din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR).  Apelul de proiecte se încadrează în Obiectivul de Politică 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, Prioritatea 2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor, Acţiunea 2 – Digitalizare în folosul IMM-urilor urmărind realizarea de investiții in digitalizare pentru a consolida preluarea TIC de către IMM-uri prin utilizarea de instrumente, echipamente și servicii digitale.

  Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

  • Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia, respectiv județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea.

Buget:

  • Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 126.000 EURO (FEDR+BS), din care 17.957.100 euro FEDR și 3.168.900 euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Rata de sprijjn și cofinanțare:

  • Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis (a se vedea secțiunea Ajutorul de minimis).
  • Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:

  • Minimum 10.000 Euro;
  • Maximum 75.000 Euro.

Pentru informații suplimentare privind condițiile, activitățile și cheltuielile eligibile puteți accesa rubrica noastră de contact, click aici.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene