Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate – PR. NORD VEST

Prezentul apel de proiecte este organizat în cadrul Priorității 1 din Programul Regional Nord Vest – în cadrul Obiectivului de Politica 1 al UE, O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale. Astfel, prin Intervenția 131.D –  Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate se oferă sprijin pentru investiții productive în IMM-uri, în sensul de investiții în active fixe corporale și necorporale pentru producerea de bunuri și servicii, contribuind, astfel, la creșterea brută de capital și la crearea și menținerea locurilor de muncă.

  Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

  • Regiunea de Dezvoltare Centru, respectiv județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș.

  Perioadă Depunere Proiecte:

  • 21 Septembrie 2023, ora 10:00 – 21 Octombrie 2023, ora 10:00

Buget:

  • Bugetul alocat apelului de proiecte este de 000.000,00 euro, din care 12.750.000,00 euro FEDR și 2.250.000,00 euro cofinanțare din BS.

Rata de sprijjn și cofinanțare:

  • Rata cofinanțării solicitantului în limita intensității ajutorului de stat regional, stabilite în funcție de locul de implementare a proiectului (județul în care se implementează proiectul), precum și de tipul solicitantului (încadrarea în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii), este conform tabelului de mai jos:
  • În cazul în care proiectul conține atât investiții inițiale finanțabile prin ajutor de stat regional, cât și investiții finanțabile prin ajutor de minimis, procentele de mai sus se aplică numai la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional.
  • Pentru cheltuielile eligibile finanțate prin ajutor de minimis, în cadrul acestui apel de proiecte intensitatea ajutorului este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile în limita plafonului de minimis de maxim 200.000 euro.

Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:

  • Minimum 200.000 Euro;
  • Maximum 500.000 Euro.

Solicitanți eligibili:

  • Societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban și rural înregistrate în regiunea Nord Vest.

Pentru informații suplimentare privind condițiile, activitățile și cheltuielile eligibile puteți accesa rubrica noastră de contact, click aici.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene