PROVEST- POC 411

Obține o finanțare nerambursabilă de 1.000.000 € și dezvoltă-ți rapid afacerea

PROVEST Sună acum sau completează formularul și te contactăm noi. Află gratuit dacă ești eligibil pentru finanțare. Sună Acum Completează formular
Afacerea ta are nevoie de lucrări de modernizare sau de extinderea spațiilor de producție pentru a performa?

Obține finanțare și crește-ți afacerea

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Avantajele finanțării

Finanțare nerambursabilă

Odată accesați, banii obținuți nu trebuie restituiți. Finanțarea nerambursabilă reprezintă astfel o resursă extraordinară, care îți permite să-ți dezvolți afacerea la un alt nivel și, prin urmare, să-ți crești considerabil profiturile.

Lansare sigură

Ordinul de sprijin al IMM-urilor a fost publicat în Monitorul Oficial. Fiind inclusă în Programul Operațional Competitivitate, măsura nu poate fi anulată, ceea ce înseamnă că finanțările vor fi cu siguranță oferite, conform programului.

Libertate în investiții

Ai libertate mare în ceea ce privește cheltuirea bugetului. Atât timp cât banii sunt cheltuiți în direcțiile de dezvoltare impuse prin program, ai liberatea să alegi cum și ce buget aloci dezvoltării afacerii tale. Iar noi te putem ghida în acest sens.

Despre program

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC 4.1.1.)

Axa Prioritară 4 - Sprijinirea IMM-urilor în vederea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectiv Tematic: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Acțiunea 4.1.1. –  Investiții în activități productive

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea de Finanțare REACT-EU în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este furnizorul de ajutor de stat. Schema este implementată de MIPE prin Autoritatea de management a Programului Operațional Competitivitate (AM POC);

PROVEST

Întrebări frecvente

Află mai multe despre acțiunea POC 4.1.1.

Care sunt activitățile eligibile?

 • Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – maximum 50% din valoarea proiectului;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale;
 • Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Care sunt întreprinderile eligibile?

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante;
 • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
 • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
 • Clasa P– Învățământ;
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
 • Clasa S – Alte activități de servicii.

Care sunt condițiile de eligibilitate?

a) Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională (se verifică pe baza cazierului judiciar, în etapa de contractare a proiectului);

c) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip judecată pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

d) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

e) Solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

f) Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități.

În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune sau chirie cu privire la imobilul (clădire) unde se face investiția. Prin noțiunea de clădire se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. etaj, parte dintr-o hală etc).

 • În cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie să se dovedească dreptul de a face investiții asupra clădirilor aflate în concesiune. Valabilitatea contractului de Concesiune trebuie să acopere o perioadă de minimum 8 ani de la data depunerii cererii de finanțare;
 • În cazul unui contract de închiriere, să aibă o valabilitate de minimum 8 ani de la data depunerii cererii de finanțare. Prin contractul de închiriere trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra clădirilor închiriate.

Pentru solicitanții care intenționează să achiziționeze o clădire, pentru realizarea investiției este acceptată depunerea unui antecontract de vânzare/cumpărare pentru clădirea în cauză, în etapa de depunere a cererii de finanțare, însoțit de Nota de certificare a costului de achiziție a imobilului emisă de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață.

În cazul achiziționării unei clădiri, în antecontractul de vânzare/cumpărare trebuie să fie menționate obligatoriu:

 • Datele cadastrale de identificare
 • Dreptul de proprietate al vânzătorului
 • Valabilitatea antecontractului (de minimum 12 luni de la data depunerii cererii de finanțare).

Există anumite condiții specifice privind investițiile?

Răspunsul este da. Iată care sunt acestea:

a) Investiția trebuie menținută în regiunea (beneficiară) în care a fost amplasată inițial, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiile.

b) Activele achiziționate trebuie să fie noi. Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.

c) Nu sunt permise achiziții în regim de leasing

d) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:

Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul IMM-ului;

 • Trebuie să fie amortizabile;
 • Trebuie să fie achiziționate în condițiile liberei concurențe pe piață de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;
 • Trebuie să fie incluse în activele IMM-ului și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului.

e) Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:

 • contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau al brevetelor),
 • contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.

 

Atenție! Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2019, altfel proiectul va fi respins.

Care sunt cheltuielile eligibile?

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului

 •  Amenajarea terenului
 • Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

 • Studii de teren
 • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii
 • Comisioane, cote și taxe
 • Proiectare şi inginerie
 • Consultanţă

4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

 • Construcţii şi instalaţii
 • Dotări
 • Active necorporale

5. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.

Cum este alocat bugetul?

Buget:

 • Valoarea totală alocată este echivalentul în lei a sumei de 358.384.803,64 euro;
 • Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro.

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

 • 95% pentru micro întreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii.

PROVEST

Contactează-ne

Află gratuit dacă ești eligibil pentru finanțare. Sună acum sau completează formularul și te contactăm noi.

Provest

Cum te putem ajuta

Îți analizăm gratuit afacerea și planurile de dezvoltare pentru a afla dacă ești eligibil pentru această finanțare. În plus, te putem ajuta cu elaborarea și depunerea la timp a actelor necesare obținerii finanțării. Fiind o finanțare care necesită documentație complexă, ai nevoie de un partener cu experiență și rezultate excelente în domeniu.

PROVEST POC 411

Testimoniale

Ce spun clienții noștri

PROVEST

Clienții noștri apreciază la noi

Seriozitate

Profesionalism

Promptitudine

Suport constant

PROVEST

Completează formularul

Te sunăm noi pentru a-ți analiza GRATUIT afacerea și eligibilitatea pentru această finanțare.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.