Consulting

Până la 1.500.000 Euro Finanțări Nerambursabile pentru IMM-urile din Regiunea Sud Vest Oltenia

Programul Regional Sud Vest Oltenia vizează promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente, cu accent pe îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi. Prioritatea 1 se concentrează pe competiția prin inovare și întreprinderi dinamice.

Zonele Geografice Vizate
 • Apelul de proiecte se adresează întreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia, care include județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.
Termenul de Depunere
 • Perioada de depunere a proiectelor este între 02 aprilie 2024 și 02 mai 2024, ora 12:00.
Alocarea Financiară
 • Pentru acest apel de proiecte, sunt disponibili 79.618.235 euro, din care 67.675.500 euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), iar 11.942.735 euro sunt cofinanțare de la bugetul de stat.
Rata de Sprijin și Cofinanțare
 • Contribuția programului la cheltuielile eligibile variază între 70% și 75%, în funcție de mărimea întreprinderii.
 • Pentru componenta de ajutor de minimis, finanțarea poate ajunge la 100% din valoarea eligibilă, cu un plafon de maxim 200.000 euro.
Valoarea Sprijinului Financiar
 • Suma acordată per beneficiar variază între 200.000 și 1.500.000 euro.
Tipul de Întreprinderi Eligibile

Societățile care pot aplica pentru finanțare sunt:

 • Microîntreprinderi din mediul urban;
 • Întreprinderi mici și mijlocii din mediul urban sau rural.
Cerințe de Eligibilitate

Solicitantul trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cum ar fi:

 • Activitatea profitabilă în anul fiscal anterior;
 • Lipsa suspendării temporare a activității în anul curent și în anul fiscal anterior;
 • Înregistrarea unui număr minim de 3 salariați în anul fiscal anterior.
Sediul Social și Drepturi Asupra Imobilului

Sediul social al solicitantului trebuie să fie în Regiunea Sud-Vest Oltenia începând cu 1 ianuarie 2022. De asemenea, solicitantul trebuie să dețină drepturi asupra imobilului propus pentru investiție.

Tipuri de Investiții Finanțabile
Ajutor de Stat
 • Amenajarea terenului;
 • Asigurarea utilităților necesare;
 • Construcții, extinderi, modernizări;
 • Achiziționarea de echipamente și utilaje;
 • Achiziționarea de active necorporale.
Ajutor de Minimis
 • Proiectare și asistență tehnică;
 • Activități de publicitate și informare;
 • Activități specifice priorității de investiție.

 

Dacă această oportunitate de finanțare nerambursabilă prezintă interes pentru  dumneavoastră și doriți informații suplimentare privind condițiile și cheltuielile eligibile ne puteți solicita accesând rubrica noastră de contact, click aici.
Tags: afaceri bani europeni consultanta finantare nerambursabila fonduri europene fonduri nerambursabile granturi Imm-uri investitii proiecte europene sprijin HORECA sud vest oltenia

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene