Consulting

Oportunitate de finanțare pentru IMM-urile din Sud-Vest Oltenia

În luna aprilie 2024, se va deschide un apel de proiecte în cadrul Programului Regional (REGIO) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, oferind oportunitatea firmelor mici și mijlocii (IMM-uri) din diverse domenii de activitate să acceseze granturi consistente pentru investiții. Cu un buget de aproape 80 de milioane de euro, aceste granturi se adresează companiilor din cele cinci județe ale regiunii: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

Solicitanți eligibili:

  • Microîntreprinderile (cu mai puțin de 10 angajați) din mediul urban și întreprinderile mici și mijlocii (cu 10-249 de angajați) din mediul urban sau rural.
  • Companiile interesate trebuie să aibă sediul în Regiunea Sud-Vest Oltenia și să fie constituite în conformitate cu legislația în vigoare.

Buget și valoare finanțare:

  • Bugetul disponibil pentru apelul de proiecte este de 79.968.823 euro, cu posibilitatea supracontractării.
  • Firmele selectate vor putea accesa granturi de la 200.000 la 1,5 milioane EUR pe proiect.

Perioada de depunere:

  • Proiectele pot fi depuse în sistemul electronic MySMIS2021 în perioada 2 aprilie, ora 12:00, până la data de 2 mai 2024, ora 12:00.

Condiții minime:

  • Solicitantul trebuie să îndeplinească condiții precum înregistrarea ca microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie conform legislației, să aibă un număr minim de angajați și să demonstreze profitabilitatea activității.

Cheltuieli eligibile:

  • Amenajarea terenului, asigurarea utilităților necesare, proiectarea și ingineria, consultanța, construcții și instalații, dotări, achiziționarea de instalații/echipamente pentru economia de energie și economia circulară, brevete și licențe, dezvoltarea instrumentelor de comercializare online, activități de internaționalizare și dezvoltare a competențelor personalului sunt printre cheltuielile eligibile.

Perioada de implementare:

  • Implementarea proiectului trebuie să aibă loc în Regiunea Sud-Vest Oltenia și trebuie să fie înregistrată ca sediu principal sau secundar al solicitantului conform certificatului constatator ONRC.

Acest apel de proiecte oferă oportunitatea fermelor mici și mijlocii din Sud-Vest Oltenia să obțină finanțare substanțială pentru investiții în dezvoltarea afacerii lor. Este important ca solicitantul să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate și să pregătească un proiect solid pentru a crește șansele de obținere a finanțării. Cu o varietate largă de cheltuieli eligibile, acest program vizează stimularea creșterii economice și inovării în regiune.

 

Pentru informații suplimentare privind condițiile și cheltuielile eligibile puteți accesa rubrica noastră de contact, click aici.

Tags: afaceri ajutor financiar apel de proiecte bani bani europeni consultanta finantare finantare nerambursabila finantari fonduri fonduri europene fonduri europene oltenia fonduri nerambursabile funds. finantare nerambursabila investitii proiecte europene sprijin financiar sud vest oltenia

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene