Consulting

Digitalizarea ONG-urilor – finanțări nerambrusabile în valoare de 75.000 EURO

Prezentul apel este coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Pilonul II. Transformare Digitală, Componenta C8, Investiția I9 Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Implementarea pe scară largă a soluțiilor digitale va contribui, la creșterea gradului de transparentizare a activității autorităților statului și la reducerea barierelor birocratice, contribuind, de asemenea, la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

 • Calendar orientativ al apelului de proiecte
 • 03.2024 – 15.04.2024 – etapă depunere proiecte;
 • 04.2024 – 31.05.2024 – etapă evaluare proiecte;
 • 06.2024 – 30.06.2024 – etapă încheiere contracte

Obiectiv:

 • Obiectivul investiției I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale este transformarea digitală a sectorului ONG și creșterea nivelului de alfabetizare digitală a lucrătorilor din cadrul organizațiilor.

Această investiție vizează:

 • Crearea de resurse digitale pentru sectorul ONG;
 • Accesibilizarea serviciilor către beneficiari la distanță;
 • Contribuiția la creșterea nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale furnizate de către cel de-al treilea sector către persoanele vulnerabile din perspectiva competențelor digitale (persoane cu dizabilități sau cerințe speciale, persoane vârstnice ș.a.).

Buget:

 • Bugetul total estimat este de 9 milioane euro , asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Valoare finanțare:

 • Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect este de:
 • minimum 25.000 euro;
 • maximum 70.000 euro.

Intensitatea finanțării/contribuției:

 • Beneficiarul va asigura din surse proprii o cofinanțare de minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.

Solicitanți eligibili:

 • Organizaţii neguvernamentale (ONG), constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la asociaţii şi fundaţii.

Pentru informații suplimentare privind condițiile, și cheltuielile eligibile puteți accesa rubrica noastră de contact, click aici.

Tags: Digitalizare digitalizare ong finantare nerambursabila fonduri fonduri europene fonduri nerambursabile ong proiecte europene sprijin financiar

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene