Consulting

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale: varianta consultativă a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 9.1.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale publică varianta consultativă a a Ghidului Solicitantului pentru  submăsura 9.1. Conform acesteia perioada aferentă consultării publice este de 10 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 29.04.2022.

Conform Ghidului Solicitantului scopul submăsurii îl constituie încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători în sectorul agricol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.

Sprijinul acordat prin această submăsură, va contribui la:

  • îmbunătăţirea performanţelor generale şi creşterea veniturilor exploataţiilor agricole;
  • integrarea pe piaţă a producătorilor primari prin adaptarea producţiei acestora la cerinţele pieţei şi comercializarea în comun a producţiei lor;
  • crearea şi promovarea lanţurilor scurte;
  • respectarea standardelor comunitare de mediu şi climă, siguranţă alimentară, etc.

De asemenea, investițiile colective vor viza dezvoltarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, de produse adaptate mai bine cerințelor pieței și de metode de utilizare a deşeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului

Obiective principale:

a) eficientizarea activităţii membrilor grupurilor;

b) planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate şi cantitate;

c) promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii lor;

d) reducerea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor la producător;

e) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia calităţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi menţinerea şi/sau promovarea biodiversităţii;

f) valorificarea disponibilităţii de servicii sau facilitarea de servicii de care nu dispun o parte din membri.

Varianta consultativă a Ghidului Solicitantului pentru  submăsura 9.1. se poate descărca aici: Ghidul_solicitantului_consultativ_pentru_sM_9.1

Sursa: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Tags: bani europeni fermieri finantare nerambursabila finantari fonduri europene PNDR RURAL

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene