Consulting

FNGCIMM: Consultare Publică pentru cele 4 programe de finanțare destinate IMM-urilor

În data 2 februarie 2022, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a anunțat lansarea în consultare publică a programelor IMM PROD, RURAL INVEST, INNOVATION și GARANT CONSTRUCT.

 1. Programul IMM PROD

Obiectiv:

 • Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană, pentru:
 • încurajarea producției autohtone, creșterea capacității de producție,
 • reconversia de la intermediere la producție,
 • digitalizarea activității,
 • alinierea la obiectivele de mediu (inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție).

Beneficiarii eligibili:

 • IMM-uri din sectorul de producție, inclusiv start-upuri;
 • IMM-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv, inclusiv start-upuri;
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care își desfășoară activitatea sau optează pentru reconversia activității către producție;
 • Formele de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități de productie, conform legii, din zona urbană.

Buget alocat:

 • Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei;
 • Se acordă unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

Achiziții eligibile:

 • Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
 • Construcția, achiziția, amenajarea de hale, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
 • Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor,
 • Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy)
 • Capital de lucru pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție
 • Achiziția de terenuri pentru construcția/amenajarea de hale de producție.

 

 1. Programul RURAL INVEST

Obiectiv:

 • Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone. Perioada de creditare va fi de maxim 15 ani.

Beneficiari Elgibili:

 • Beneficiarii eligibili vor fi entități care își desfășoară activitatea de producție, sau optează pentru desfășurarea unei activități de producție în mediul rural și urban mic, cum ar fi IMM-urile, inclusiv start-upuri, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care își desfășoară activitatea în domeniul producției, formele de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități productive, conform legii.

Achiziții eligibile:

 • Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic, construcția, precum și cele care se încadrează în categoria achiziției, amenajării de hale, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic, achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, inclusiv achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy), achiziția de terenului agricol și asigurarea capitalului de lucru pentru firmele care deruleaza activitati eligibile în program.

Buget Alocat:

 • Credite eligibile: credite pentru realizarea de investiţii, inclusiv achiziția de terenuri agricole, cumpărarea de părți sociale și/sau capital de lucru, în valoare maximă de 2.000.000 lei,
 • Creditele vor fi garantate în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

 

 1. Programul INNOVATION

Obiectiv:

 • Obiectivul programului constă în sprijinirea realizarii invențiilor, susținerea activităților la export ale IMM-urilor (constând în stimularea exporturilor româneşti, susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate), stimularea comerțului on-line și a digitalizarii, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice țn complementaritate cu HG807/2014.
 • Facilitățile oferite în cadrul programului: acordarea de garanții guvernamentale, de până la 80% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din domeniul cercetării-dezvoltării, precum și preponderent IMM-urilor care activează în industria exportatoare, nepoluantă, în vederea retehnologizării, pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, precum și în acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de până la 80% din valoarea finanțărilor, în completarea granturilor acordate prin program, IMM-urilor cu activitate în domenii de comerț și servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1.000.000 euro, pentru software certificat de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP).

Beneficiari Eligibili:

 • Beneficiarii eligibili: IMM-uri, inclusiv start-up uri, care îndeplinesc conditiile de eligibilitate in cadrul programului/schemei de ajutor de stat.

Buget:

 • Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei;
 • Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 2.000.000 lei.
 • Se acorda unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

 

 1. Programul GARANT CONSTRUCT

Obiectiv:

 • Susținerea proiectelor de investiții pentru IMMurile din sectorul construcții;
 • Susținerea proiectelor de investiții de scara mica pentru UAT-uri, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.
 • Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

Beneficiari Eligibili:

 • Beneficiarii eligibili vor fi IMM-urile, inclusiv start-upuri, care își desfășoară/diversifică activitatea în domeniul construcțiilor. Tipul și valoarea maximă a creditelor garantate, procentele de garantare si valoarea maximă a garanției acordate vor fi stabilite la nivel de detaliu în legislația incidentă.

Buget:

 • Plafonul total al garanțiilor care pot fi emise în anul 2022 în cadrul programului este 2,5 mld. lei, din care 1,5 mld. lei pentru IMM -uri și 1 mld. lei pentru UAT-uri.
 • Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei;
 • Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei.
 • Se acorda unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

Achiziții Eligibile:

 • Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții, construcția, achiziția, amenajarea de hale, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții, achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor, achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) și finanțarea capitalului de lucru pentru firmele care derulează contracte în sectorul construcții.

 

Propunerile și sugestiile privind cele 4 programe lansate în consultare publică pot fi transmise până la data de 07 februarie 2022 la adresa de e-mail: info@fngcimm.ro.

 

 

Sursa: FNGCIMM

Tags: afaceri bani europeni consiliere consultanta finantare nerambursabila fonduri europene pandemie proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene