page contents
Consulting

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri  – 2021

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ.

 

OBIECTIVE:

 • Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole;
 • Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
 • Submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai exploatației;
 • Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie;
 • Încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

 

BENEFICIARI:

 • Tânărul fermier – cetățenii români cu vârsta de până la 40 de ani (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii (cel puțin 18 ani şi au absolvit minimum 8 clase), care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații respectând cel puțin una dintre condițiile următoare:
 • studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară

sau

 • formare profesională prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară , conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională

sau

 • competențe în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională;

sau

 • evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale;

sau

 • angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

 

CATEGORII DE SOLICITANȚI ELIGIBILI:

 • Persoană Fizică înregistrată și autorizată (PFA, II, IF)
 • ASOCIAT UNIC ȘI ADMINISTRATOR al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL
 • ASOCIAT MAJORITAT (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL

 

BUGET:

 • Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei aniși este de:
 • 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO
 • 000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

Bugetul fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
 • 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

 

 

CONDIȚII MINIME ELIGIBILITATE:

 • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;
 • Să fie persoană fizică autorizată/ întreprindere familială/individuală sau persoană juridică română;
 • Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale;
 • Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constituite conform OUG 44/2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi grupurilor de producători.
 • Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare.
 • Solicitanul să nu fi înscris niciodată o exploataţie agricolă la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA;
 • Solicitantul să nu fi avut niciodată înregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decât în intervalul de maximum 24 de luni, înaintea depunerii cererii de finanţare.
 • Prezentarea unui Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;
 • Implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013)  în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării;
 • Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de Afaceri);â

Foarte important!

 •            În situaţia în care suprafaţa declarată în Registrul Unic de Identificare APIA este mai mare decât cea din Registrul Agricol, proiectul este NEELIGIBIL

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • Pot fi eligibile toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri indiferent de natura acestora, respectând condiţiile prevăzute în prezentul Ghid şi Fişa tehnică a submăsurii 6.1, inclusiv capitalul de lucru, achiziţia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol sau privind potenţialul agricol (dacă e cazul) precum şi activități de protecție a mediului (gestionarea efiecientă a gunoiului de grajd), construire și modernizare clădiri cu destinație agroalimentară, achiziției de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației etc., activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat.

 

 

DURATA EXECUȚIE / MONITORIZARE

 • durata de implementare a Planului de Afaceri este de maxim 33 de luni de la semnarea contractului, dar fără a depăși data de 30 septembrie 2025, care reprezintă termenul limita până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.
 • la durata de implementare a Planului de Afaceri se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăţi, fără a se depăşi termenul de plată de 31.12.2025(conform Regulamentului UE 2220/2020)
 • 3 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de către Autoritatea Contractantă.

 

PRINCIPII DE SELECȚIE:

 • Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;
 • Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară;
 • Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate;
 • Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd, agricultură de precizie etc.;
 • Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a construirii și modernizării clădiri cu destinație agroalimentară, achiziției de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației;
 • Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători).

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

AGENTIA DE CONSULTANTA PROVEST S.R.L
Municipiul Reșița, stradă Petru Maior nr 2, Spațiu administrativ nr 421, județul Caraș-Severin
CUI 41646670

2020 © Toate drepturile rezervate – PRO VEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.