page contents
Consulting

AFIR a lansat în consultare publică trei ghiduri aferente sectoarelor agricol și pomicol

În data de 13 mai 2021, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), a lansat spre consultare publică, ghidurile aferente submăsurilor 4.2, 9.1, 16.4 și 16.4a, aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală

Conform AFIR, perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 13 mai 2021.

 

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

Beneficiari

 • Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mari), cooperativele, grupurile și organizațiile de producători care realizează investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Rata sprijinului public nerambursabil

 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și
 • 40% pentru alte întreprinderi

Pentru microintreprinderi și întreprinderi mici

 • 800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei;
 • 600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții;

Pentru întreprinderi mijlocii:

 • 1.200.000 euro/ proiect pentru investiile noi permise în cadrul fișei;
 • 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții;

Pentru alte întreprinderi și forme asociative:

 • 1.500.000 euro pentru investiițiile noi permise în cadrul fișei;
 • 1.200.000 euro pentru celelalte investiții.

Cheltuieli/ activități eligibile

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteice, inclusiv investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteice, inclusiv investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor finite marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare;
 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.
 • Investiții în active necorporale pentru:
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

 

Submăsura 9.1 – Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Obiectiv:

 • Încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.

Beneficiari:

 • Grupurile de producători din sectorul agricol, care sunt recunoscute oficial de către MADR înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014, conform legislaţiei naţionale în vigoare. Sunt eligibile și grupurile de producători care au obținut recunoaștere atât pentru produse și/sau grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1, cât și pentru produse și/sau grupe de produse sprijinite prin submăsura 9.1a.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% dar nu va depăși anual:

 • 10% din valoarea producției comercializate
 • Suma maximă de 100.000 euro/an

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin intermediul grupului de producători, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an, astfel:

 • Anul I de la recunoaștere – 10 %;
 • Anul II de la recunoaștere – 8 %;
 • Anul III de la recunoaștere – 6 %;
 • Anul IV de la recunoaștere – 5 %;
 • Anul V de la recunoaștere – 4 %.

Submăsura 16.4 și 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol

Obiectivul:

 • Cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural;
 • Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare;
 • Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice.

Beneficiari:

Parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier, un grup sau o organizatie de producători/ cooperative care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură:

 • Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică);
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Autoritati publice
 • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Valoarea maximă a sprijinului

 • 250.000 de euro, ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Sursa: AFIR


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

AGENTIA DE CONSULTANTA PROVEST S.R.L
Municipiul Reșița, stradă Petru Maior nr 2, Spațiu administrativ nr 421, județul Caraș-Severin
CUI 41646670

2020 © Toate drepturile rezervate – PRO VEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.