page contents
Consulting

Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

BIECTIV:

 • Sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.
 • Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban.

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.

 

BUGET:

 • Maximum 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali;
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie și 70% pentru Fermieri/membrii unei gospodării agricole;
 • Valoarea totală alocată pentru submăsura 6.4 este de 100.000.000 Euro.

 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole (ex. fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte);
 • Investiții pentru activități meșteșugărești (ex. activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole, precum olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii);
 • Investiții legate de furnizarea de servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparații mașini, unelte, obiecte casnice);
 • Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică;
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.
 • Activități auxiliare pentru creșterea animalelor (activități legate de însămânțarea artificială, tunsul oilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor).

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton;
 • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • Activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • Fabricare produse electrice, electronice,
 • Investiții pentru prestarea de servicii, de exemplu: servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Investitii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;
 • Producere de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării.
 • Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
 • Achiziţionarea inclusiv în leasing de noi utilaje, instalaţii și echipamente, costuri de instalare;
 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
 • Cheltuieli de consultanță.
 • Cheltuieli neeligibile specifice: Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc).
 • Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.

 

CONDIȚII MIMINE ELIGIBILITATE

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură;
 • Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea în spațiul rural;
 • Activitatea micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici, din spațiul rural va fi desfășurată în spațiul rural;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;
 • Solicitantul va trebui să demonstreze viabilitatea economică a investiției;
 • Intreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Solicitantul respectă regulile de minimis.

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

AGENTIA DE CONSULTANTA PROVEST S.R.L
Municipiul Reșița, stradă Petru Maior nr 2, Spațiu administrativ nr 421, județul Caraș-Severin
CUI 41646670

2020 © Toate drepturile rezervate – PRO VEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.