page contents
Consulting

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființare de activități neagricole în zone rurale

OBIECTIV:

 • Sprijin pentru facilitarea diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.
 • Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de micro întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural;
 • Încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups)

 

BUGET:

 • 000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism;
 • 000 Euro/ proiect în cazul altor activități.
 • Sprijinul va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: prima tranșă – 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare, iar cea de-a doua tranșă – 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Contractuluide finanțare.
 • Alocarea totală în cadrul programului este de 50.000.000 €

 

ACTIVITĂȚI /CHELTUIELI ELGIBILE:

 • Activități de producție (ex. fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activități de prelucrare a produselor lemnoase etc);
 • Activități meșteșugărești (ex. activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole);
 • Activități turistice (ex. structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
 • Servicii (ex. medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit etc);
 • Investiții legate de furnizarea de servicii agricole secundare (ex. activități legate de însămânțarea artificială, tunsul oilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor, etc.).

 

CONDIȚII CHELTUIELI:

 • Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru , capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.
 • Cheltuieli cu achiziţia de terenuri. Suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului construit/neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.
 • Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate acceptate (ex.: Ambulanța umana, Autospeciala salubrizare, Auto betonieră, biciclete, trotinete, etc.)
 • Ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.
 • Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.

 

CONDIȚII MINIME ELIGIBILITATE:

 • Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor neagricole;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural
 • Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • Perioada de implementare a proiectului (a planului de afaceri) este de maximum 57 de luni de la încheierea contractului de finanțare până la data depunerii dosarului celei de-a doua tranșe de plată.
 • Perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuării ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă.
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată.
 • Pentru structurile de primire turistice de tipul pensiunilor agroturistice, beneficiarul trebuie să desfășoare o activitate agricolă la momentul depunerii cererii de finanțare (ex.:creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi).

 


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

AGENTIA DE CONSULTANTA PROVEST S.R.L
Municipiul Reșița, stradă Petru Maior nr 2, Spațiu administrativ nr 421, județul Caraș-Severin
CUI 41646670

2020 © Toate drepturile rezervate – PRO VEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.