page contents
Consulting

Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole

Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală privind dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

 

OBIECTIV:

 • Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;
 • Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

 

BENEFICIARI ELIGIBILI:

 • Fermieri (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL), cu excepția persoanelor fizice neautorizate
 • Cooperative agricole și societățile cooperative agricole
 • Grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor

 

ALOCARE FINANCIARĂ:

 • 000.000 Euro (sector vegetal + sector zootehnic)
 • Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – achiziții simple și echipamente de irigații în fermă (vegetal) – 125 milioane euro
 • Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – procesare și condiționare în fermă, marketing, în sectorul vegetal și sectorul zootehnic (fără legume și cartofi) – 110 milioane euro
 • Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – tineri fermieri, achiziții utilaje – 75 milioane euro
 • Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – zootehnic (fără procesare) – 240 milioane euro
 • Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – zootehnic în zone montane (fără procesare) – 60 milioane euro
 • Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – legume și cartofi – achiziții de utilaje, instalații de irigații, producție primară, condiționare, marketing) – 100 milioane euro
 • Submăsura 4.1 – “Investitii in exploatatii agricole” – legume și cartofi (procesare, condiționare, marketing) – 50 milioane euro

 

BUGET:

Ferme vegetale: 8.000 SO – 250.000 SO și ferme zootehnice: 8.000 SO – 500.000 SO

 • achiziții simple și irigații la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri) – 200.000 Euro
 • condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi – 500.000 Euro
 • ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare) – 800.000 Euro
 • legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – 500.000 Euro

Ferme vegetale: 250.000 SO – 500.000 SO și ferme zootehnice 500.000 SO – 1.000.000 SO

 • achiziții simple și irigații la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri) – 350.000 Euro
 • condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi – 700.000 Euro
 • ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare) – 1.000.000 Euro
 • legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – 700.000 Euro

 

Ferme vegetale de peste 500.000 SO și ferme zootehnice de peste 1.000.000 SO

 • achiziții simple și irigații la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri) – 400.000 Euro
 • condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi – 800.000 Euro
 • ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare) – 1.500.000 Euro
 • legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – 800.000 Euro

Cooperatiive și grupuri de producători și organizații de producători: 1.500.000 euro

 

INTESITATEA FINANȚĂRII: 25-85%

 • Ferme vegetale: 8.000 SO – 250.000 SO și ferme zootehnice: 8.000 SO – 500.000 SO – 50%
 • Ferme vegetale: 250.000 SO – 500.000 SO și ferme zootehnice 500.000 SO – 1.000.000 SO – 50%
 • Ferme vegetale de peste 500.000 SO și ferme zootehnice de peste 1.000.000 SO – 30%
 • Cooperatiive și grupuri de producători și organizații de producători – 50%

Intensitatea se va putea majora pentru fermele cu până în 250.000 SO cu 20%, fără a depăși 70%, respectiv fără a depăși 90% pentru investițiile colective în următoarele cazuri:

 • Investiţiilor realizate de tineri fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanţare;
 • Investițiilor legate de operațiunile Agromediu și Agricultură-ecologică;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice;
 • Investiții colective (se aplică formelor asociative).

Se poate opta diminuarea cu 5% a intensității în vederea creșterii punctajului și a șanselor de a intra la finanțare.

 

ACHIZIȚII/ OPERAȚIUNI ELIGIBILE:

Achiziții simple de utilaje agricole și irigații la nivelul fermei (vegetal)

 • Extindere/modernizare fermă vegetală prin achiziție utilaje agricole;
 • Înființare/extindere – rețele de irigații;
 • Investiții necorporale.

 

Condiționare și procesare în fermă și marketing (vegetal și zootehnic, exceptând legumicultura și cartofii)

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și procesare la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc);
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, utilități, racorduri – componentă secundară;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile exclusiv pentru consum propriu (componentă secundară);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică;
 • Investiții necorporale.

 

Tineri fermieri – achiziție utilaje

 • Modernizarea fermelor vegetale și zootehnice prin achiziția de utilaje de către tinerii fermieri care au finalizat implementarea de proiecte PNDR 6.1, care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului prin care tinerii au beneficiat de teren cu destinație agricolă și de către tinerii care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin pentru aceasta submăsură;
 • Investiții necorporale.

 

Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL și MONTAN

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile ca și componentă secundară;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică;
 • Înființarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, ca și componentă secundară a proiectulu;
 • Investiții necorporale.

 

 

Legume (inclusiv în spatii protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare

 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor de legume și/sau cartofi;
 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare, în vederea creșterii valorii adăugate a produselor, inclusiv marketingul produselor, ca și componente secundare ale proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, ca și componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, ca și componentă secundară;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică;
 • Investiții necorporale.

 

Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi

 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau procesare a legumelor și cartofilor la nivelul fermei și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc);
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, ca și componentă secundară;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile ca și componentă secundară;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică;
 • Investiții necorporale.

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

AGENTIA DE CONSULTANTA PROVEST S.R.L
Municipiul Reșița, stradă Petru Maior nr 2, Spațiu administrativ nr 421, județul Caraș-Severin
CUI 41646670

2020 © Toate drepturile rezervate – PRO VEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.