page contents
Consulting

Programul Operaţional Regional 2.1.B – Incubatoare de afaceri în regiunea de dezvoltare Centru


 

 În data de 14 aprilie 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a lansat un nou apel de proiecte în cadrul PI 2.1.B – Incubatoare de afaceri în regiunea de dezvoltare Centru.

 

OBIECTIV

 • Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri sectoriale.
 • Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.

 

BENEFICIARI ELIGIBILI

 • Microîntreprinderi, Întreprinderi mici, Întreprinderi mijlocii, Întreprinderi mari din regiunea de dezvoltare Centru;
 • Entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele);
 • Parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.

 

BUGET

 • Relansarea are ca scop utilizarea alocării financiare rămase disponibile (de 7 milioane de euro) la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, în cadrul PI 2.1.B – Incubatoare de afaceri;
 • Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 de euro și maximum 7 milioane de euro.

 

INTESITATE FINANȚARE ZONA DE DEZVOLTARE CENTRU:

Ajutor regional (pentru crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale):

 • Întreprinderi mici și microîntreprinderi: maximum 70%;
 • Întreprinderi mijlocii: maximum 60%;
 • Întreprinderi mari: maximul 50%.

Ajutor de minimis (pentru dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri):

 • 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis (contribuție acoperită din FEDR și bugetul de stat);
 • Componenta de minimis nu poate depăși însă 50% din valoarea eligibilă totală a proiectului (valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional și valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis).

ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE

Ajutor regional:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului (demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente, devieri de cursuri de apă);
 • Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială (plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi);
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii);
 • Cheltuieli pentru investiția de bază: construcții și instalații, dotări (cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe);
 • Cheltuieli cu active necorporale (brevete, licențe, programe informatice, semnătura electronică);
 • Alte cheltuieli: organizare de şantier, cheltuieli diverse şi neprevăzute;
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.

Ajutor de minimis:

 • Cheltuieli cu servicii de consultanță, proiectare și inginerie, informare și publicitate aferente investiției;
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern;
 • Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție (Achiziţionarea de servicii suport pentru rezidenții incubatorului de afaceri).

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

AGENTIA DE CONSULTANTA PROVEST S.R.L
Municipiul Reșița, stradă Petru Maior nr 2, Spațiu administrativ nr 421, județul Caraș-Severin
CUI 41646670

2020 © Toate drepturile rezervate – PRO VEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.