Consulting

PNDR 2020 – SUBMASURA 3.1 SPRIJIN PENTRU PARTICIPAREA PENTRU PRIMA DATA LA SCHEMELE DE CALITATE

Obiectivele și beneficiarii submăsurii 3.1: 

Scopul submăsurii este de a sprijini fermierii şi grupurile de fermieri care aplică pentru prima dată la schemele de calitate, în scopul creşterii numărului de aplicanţi care produc şi comercializează produse agricole și alimentare în baza schemelor de calitate.

Buget:

Valoarea nerambursabilă care se acordă ca și stimulant financiar este de max. 3.000 de euro/ exploatație pe an și se acordă ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri sau grupuri de fermieri, pe o perioada de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea pentru prima dată la o schema de calitate.

Scheme eligibile: 

– Denumire de Origine Protejată (DOP); 

– Indicaţie Geografică Protejată (IGP); 

– Specialitate Tradițională Garantată (STG);

– Denumire de origine controlată (DOC), pentru vinuri de calitate;

– Indicație Geografică (IG), pentru vinuri de calitate;

– Schema pentru Produse ecologice;

– Mențiunea de calitate facultativă „produs montan”;

– Băuturi spirtoase cu Indicație Geografică.

 

Criterii și condiții Eligibilitate:

Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii
– să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ intreprindere individuală/ intreprindere familială/ persoană juridică română;
– să acționeze în nume propriu;
– să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului;
– să participe pentru prima dată la o schema de calitate eligibilă;
– să facă dovada respectarii specificațiilor schemei eligibile la care participă;
– să îndeplinească condiția de fermier activ, conform articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;
– să respecte toate cerintele în vigoare referitoare la schema pentru care aplică
– schema pentru care aplică fermierul sau grupul de fermieri să fie certificată în conformitate cu
legislația specifică UE în vigoare;
– solicitantul se angajează ca, la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor de calitate să fie inscripționate cu logo-ul aferent schemei.

 

Cheltuieli eligibile:

Valorile cheltuielilor sunt reprezentate de costurile fixe suportate de fermieri/ grupurile de
fermieri ca urmare a participării acestora într-o schemă de calitate și cuprind:
– costurile aferente aderării la o schemă de calitate eligibilă, conform verificării
documentației de autoritatea competentă și organismul de certificare respectiv, tarifele percepute
de organismele de certificare în cadrul procesului de certificare pentru inițierea certificării, controlul solicitantului, cheltuielile aferente testării în urma căreia se certifică conformitatea cu
specificațiile de calitate, evaluarea dosarului solicitantului;
– contribuția anuală de participare la schema de calitate catre Organismul de control/certificare;
– cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor schemei cu privier la verificarea specificațiilor de îndeplinire a conformiății anuale. 

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consulntanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene